Informace

   Víte jakou nemocnost má Váš podnik a kolik z toho je nemocnost oprávněná a kolik podvodná ? Dnem 1.1.2009 vstoupil v platnost zákon o nemocenském pojiště. Víte kolik Vás podvodná nemocnost bude stát ?

 Proč projekt " Kontroly nemocných " ?

V souladu se schválenou novelou zákona 187/2006 o nemocenském pojištění, která vstupuje v platnost 1.1.2009 jsme pro Vás připravili projekt "Kontroly nemocných"

Projekt navazuje na novou právní úpravu zákoníku práce § 192.

Nemocnost řadových zaměstnanců se často pohybuje až do výše 10%. Minimálně 50% nemocnosti nad celorepublikovým průměrem bývá podvodné.

Projekt povede v začátcích k odhalení podvodníků ve Vaší firmě a tím k velké úspoře Vašich nákladů. Dále pak bude působit spíše preventivně, ale i tak bude výsledkem pro Vás nemalá úspora Vašich financí.

Projekt je účinným preventivním prvkem (nejen psychologickým) proti častému zneužívání pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců.

Proč si nás najmout ?

Získáte jistotu nestranné, důsledné a profesionální kontroly.

Provedeme expres kontrolu přímo v den započetí pracovní neschopnosti.

Provádíme kontroly o víkendech i svátcích.

Snížíme finanční zátěž Vaší firmy na vyplácení nemocenských dávek (náhrady mzdy).

Přenecháte vše na nás a můžete se již soustředit jen na své podnikatelské aktivity.

Přes naše webové rozhraní máte o kontrolách okamžitý přehled.

Kontrola nemocných zaměstnanců, Kontroly nemocných na neschopence, Provádíme kontroly nemocných po celé ČR.