Ceník

Ceny služeb jsou smluvní a velmi individuálně odvozené dle složitosti a obtížnosti zakázky. Detektivní činnost je natolik specifická a rozmanitá služba, při které nelze před specifikací konkrétní zakázky zadavatelem určit s naprostou přesností cenovou kategorii služby.

Vždy je nutný osobní kontakt pro dohodnutí podmínek smlouvy nebo objednávky.

MARKON se zaručuje, že nepřekročí předem dohodnutou finanční hranici bez předešlého souhlasu zadavatele.

Veškeré dohodnuté ceny jsou bez DPH.